Vergoeding

Omdat ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars, zult u altijd de factuur van mij krijgen voor een behandelconsult en dient u hem binnen 14 dagen te betalen. U kunt de kosten wel declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u 60% - 100% per consult van uw zorgverzekeraar terug.

 

Uiteraard zullen wij in het begin van een behandeling duidelijke afspraken maken over de kosten die op u afkomen. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. In principe duurt een consult 45 minuten. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat bij een psychotherapie altijd het volledige eigen risico wordt belast.

Tarieven


Behandelconsult 45 min: €156,72

Diagnostiekconsult 60 min: €211,06

 

Wegblijftarief (minder dan 24 uur van te voren niet afgezegde afspraak): €70,00

 

In sommige gevallen vergoedt de verzekeraar uw behandeling niet, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van seksuele disfuncties of relatieproblemen, specifieke fobieën of aanpassingsstoornissen. In dit geval geldt voor u het tarief voor niet-vergoede zorg van €131,82 per consult van 45 minuten.


Er wordt geregistreerd volgens het principe planning is realisatie.