Aanmelding

Voor de behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, psychiater of bedrijfsarts. In deze verwijzing moet een (voorlopige) diagnose staan en dat het gaat om een behandeling in de SGGZ (Specialistische Gezondheidszorg). Verwijzingen ontvang ik bij voorkeur via Zorg Domein. 

Als ik de verwijzing van uw huisarts heb ontvangen, neem ik telefonisch contact met u op voor een korte screening, waarbij ernaar gekeken wordt of in principe psychotherapie bij uw klachten kan helpen. Wanneer blijkt dat dit het geval is, worden er diagnostische gesprekken gepland. Deze dienen ter inventarisatie van uw klachten, uw hulpvraag en uw doelen voor de behandeling. Naar het eerste gesprek neemt u uw identiteitsdocument, uw BSN-nummer en uw zorgpas mee.

 

Voor het stellen van een diagnose en de evaluatie van de behandeling maak ik aanvullend gebruik van vragenlijsten of semigestructureerde interviews. Daarnaast is het sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) verplicht om de HONOS (observatie) vragenlijst in te vullen aan het begin van de behandeling en tijdens de evaluatiemomenten. 

 


Na de diagnostische fase besluiten wij samen of de behandeling kan beginnen. Soms is ook geen, andere of intensievere zorg voor u nodig. Als dit het geval is, bespreek ik dit met u en zal uw huisarts mogelijk een nieuwe verwijzing voor u moeten maken.


Indien de behandeling wel kan beginnen wordt een behandelplan gemaakt, die de basis voor een regelmatige evaluatie van de behandeling vormt. Meestal vinden de sessies in een wekelijkse frequentie plaats, met aan het einde van de behandeling een lagere frequentie van de sessies. Een behandeling duurt zolang als nodig en zo kort als mogelijk.